Ömerli

Ömerli

Ömerli İlçesi, Maserti köyünün kimin tarafından ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Kazılara göre İlçe merkezi ile Fafit ( şimdiki Beşikkaya Köyü ) köyünün taş kemer, kubbe mimari yönünden benzerlikleri ilginçtir ve bu mimari tarzı ilkönce uygulayan Sümerler, Asurlardır. Tarihte yukarı Mezopotamya olarak anılan ve Ömerli’yi de içine alan kısmında Asur devleti kurulmuştur. İlçe tarihinin, civarindaki Yaylatepe (Hırbatok), Göllü, İkipınar, Beşikkaya ( Fafit ) , Maserti Harabeleri incelendikçe çok eski olduğu, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Türk İslam Devletlerinin hakimiyetinde kaldığı zaman zaman elde edilen paralardan ve heykellerden bilinir.

İlçe merkezinde tarihi eser olarak Süryanilere ait harabe halini alan bir kilise vardır. Ne zaman kurulduğu belli değildir. Ömerli İlçesi ve çevresi için elde edilen belgelerin en eskileri Asurlara aittir. M.Ö.1305 – 1274 tarihlerinden kalma kitaplarda Kaşinarı Dağlarından bahsedilmektedir.

Bahsedilen bu yer Turabin’i yani Midyat, Ömerli, Mardin ve Cizre bölgelerini kastetmektedir. Daha sonraki Roma ve Bizans kaynaklarında, Yunan yazarlarından Arrıanus ve Ptolemaeus’un eserlerinde Masion Dağı tabiriyle Mardin-Midyat havzasından bahsedilir. Bu havzanın en önemli merkezi de muhakkak ki Fafit (Beşikkaya Köyü) şehridir. M.S. 589 tarihinde bu mıntıkada toplu halde Süryani, Nasturi, az miktarda Kildani ve Mahalmi yaşamıştır. M.S.1609 yıllarında Patrik Softo zamanında Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Şehrin bir kaç devre geçirdiği yapılan kazılarda alt alta çıkan birkaç bina temelinden anlaşılmaktadır.

Mozaik tabanlı evler, kuyumculuk sanayiinde kullanılan beyaz toz, Asur, Pers, Bizans, Arap, Osmanlı Devrine ait çeşitli paralar, heykel ve heykelcik, kilden testi ve küpler üzerindeki çeşitli motifler, resimler, süs eşyaları çıkan mahsullerin başlıcalarıdır. Bilhassa Sümer ve Asurlular Heykeltraşlığa ve Kral heykellerine önem verdiği için kazı neticesinde heykellere fazla rastlanması şehrin kuruluşunu eskilere götürür. 1071 Malazgirt Meydan muharebesinden sonra doğudan gelen Türk akıncılarının, batıya geçerken bu yörede kaldıkları Süryani Kadim tarihinden anlaşılmaktadır.

1517 tarihinde Yavuz Sultan Selim Han’ın Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarından sonra Mardin ve Yöresi Osmanlı İmparatorluğu’na ilhak olmuştur. Bugüne değin de Türk olagelmiştir.

Ömerli İlçesi (Maserti Köyü) Cumhuriyet devrinde Savur’a bağlı bir Bucak iken 1953 yılında ilçe olmuştur. Bucak Merkezi önceleri Metina ( Ovabaşı ) köyünde iken 1925 yılında Maserti’ ye nakledilmiştir ve ilk Nahiye Müdürü’de Kemal Efendi’dir.

İlçe Merkezi, İl merkezine 28 Km uzaklıkta ve doğusunda kalmaktadır. İlçe, doğusunda Midyat, batısında Yeşilli, güneyinde Nusaybin ve İl merkezi, kuzeyinde Savur İlçesiyle komşudur. İlçenin toplam yüzölçümü 409 Km2 kadardır.

İlçe sınırları içindeki arazi yapısı, birbirlerini izleyen ters kompartıman şeklinde olup, genel olarak kuzey – güney doğrultusunda bölünmüş derelerin etrafındaki rakımı 1100 ile 800 metre civarındaki tepelerden meydana gelmektedir. Arazi yapısı kapalı olup, boyu 0.50 metre ile 3.5 metre arasında değişen meşelik bitki örtüsüyle kaplıdır. Bitki örtüsünün yoğunluğu kuzeye doğru azalmaktadır. İlçe sınırları içerisinde kaynak veren derelerin de yardımıyla vadilerdeki kısmen düz araziler sulanabilmektedir.

İlçede karasal iklim yaşanmaktadır: Yaz aylarında sıcaklık ve yağış düşüklüğü, Kış aylarında sert soğuk ve kar yağışı gözlenmektedir. Zaman zaman aşırı kar yada aşırı yağmur yağışının kaydedidiği mevsimler mevcuttur.

  • Galeri
  • Harita
  • Gezilecek Yerler
  • Konaklama Yerleri