Nusaybin

Nusaybin

İpek yolu üzerinde Suriye ile sıfır noktasında bulunan Nusaybin , Dicle Nehri ile Fırat Nehri arasindaki havzanin yani Mezopotamya´nın kuzey kısmında bulunmaktadir. M.Ö. 4500 yıllarında Subarular tarafindan kurulan şehir, M.Ö. 3000 yıllarında Sümer kralı Lugazakis tarafindan “Nirbo” olarak adlandirilmis ve Çag-Çag deresinin batisinda yeniden insa edilmistir. Tarih süresince yukari Mezopotamya´nın en büyük sehri olarak sürekli yer almistir.

Kuruluşundan Sümerlerin yıkılışına kadar (M.Ö.2850) Sümer imparatorluğuna bağlı kalmıştır. M.Ö.2850-2300 yıllari arasında Akadlar , M.Ö. 2300-2060 yılları arasında Akad-Sümer imparatorlugu, M.Ö. 2060-1800 yılları arasında Babilliler, M.Ö.1800-1305 yılları arasinda Mitanililer , M.Ö.1305-715 de Asurlular, M.Ö.612-330 yılları arasinda Med-Persler, M.Ö. 330 da Selefkuslar (Selevkoslar), M.Ö. 130-M.S. 50 yılları arasında Abgar Krallığı, sonra da Romalıların hakimiyetine girmiştir. M.S. 637 Yillarina kadar sehir sürekli Romalilar ile Sasaniler arasinda el degistirmistir. M.S 637 yilinda Islam ordulari hakimiyetine giren Nusaybin, sira ile Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Eyyubiler, Selçuklular, M.S.1258 de Hulagu hanin eline geçmis, daha sonra Karakoyunlular, Artukoğullari ve Akkoyunlular , daha sonra da 1516 yılında Osmanlı İmparatorluğuna geçmistir.

Nusaybin´in ilk kuruldugundaki adi bilinmemektedir. Ancak Sümerler döneminde “Nirbo” denilmistir.

Babilliler şehre Armis veya Nisibis, Huri-Mitaniler Nabila,Kenge, Nas-ü-bina, Asurlular Meppin-Suba, Romalilar Antimosya, Süryaniler Nasibina-Sarbo, Sasaniler Ahvaz , Araplar Nasibeyn, Kürtler ise Nisebin, Cumhuriyet döneminde de Nusaybin adını almıştır.

Tarihi süreçte birçok önemli olaya tanıklık eden şehir, en parlak dönemini M.Ö.130 yıllarından başlamak kaydı ile M.S. 637 yılları arasında yasamıştır. Hristiyanlik dininin yayilmasi ile şehirde her türlü eğitimi veren bir fakülte kurulmus ve eldeki tarihi verilere göre 2000 ögrenci bu üniversitede egitim görmekteydi. En parlak dönemini ise Mor Efrem döneminde yaşayan okulun bir yönetmeliğinin oldugu bilinmektedir.

  • Galeri
  • Harita
  • Gezilecek Yerler
  • Konaklama Yerleri