AnasayfaMardin Dini Mekanlar (sayfa 2)

Mardin Dini Mekanlar

Melikşah Ulu Camii (Cami-i Kebir)

İslamiyetin ilk yıllarında ibadet mekanlarına, topluca namaz kılınan yer anlamında “mescid-ül-cami” denirdi (mescit, Arapçada “kişinin Allah’ın önünde secdeye geldiği yer” anlamına gelir). Zamanla sadece cami adını alan ibadet mekanları, İslam inancına göre kişinin yükümlü olduğu namaz kılma görevinin topluca yapıldığı yerlerdir. Topluca kılınması zorunlu olan bayram ve cuma öğlen namazları sadece camilerde kılınır. Cuma öğlen namazından sonra gerçekleşen, hem bir ... Devamını Oku »

Kızıltepe (Koçhisar) Ulu Camii

Mardin Kızıltepe ilçesinin kuzeybatısında bulunan Dunaysır Ulu Camisi’ni, mihrap nişi üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre Artukoğulları’ndan Yavlak Arslan (1184-1200) yapımına başlamış ve kardeşi Artuk Arslan (1200-1239) tarafından 1204 yılında tamamlanmıştır. Ulu Cami dış görünüşü ve yapı detayları yönünden Meyyafarkin Ulu Camisi’ne benzerlik göstermektedir Kesme taş ve tuğladan yapılmış olan caminin doğudaki avlu duvarından camiye girilmektedir Cami mihrap duvarına paralel üç nefli ... Devamını Oku »

Şehidiye Medresesi ve Camii

Ana Caddenin güneyinde Şehidiye Mahallesindedir. Katip Ferdi, Sultan Melik Nasruddin Artuk Aslan tarafından 1201-1239 bu yapının yaptırılıp kendisinin de buraya gömüldüğünü bildirir. Medresenin tarihi için araştırmacılar genellikle 13.yüzyılın başını kabul ederler. Her iki durumda da Medrese 13.yüzyılın ilk yarısında kurulmuş olmalıdır. 1916 yılında Camiye bu gün ayakta duran minaresi ilave edilmiştir. Devamını Oku »

Şeyh Çabuk Camii

Çabuk Mahallesi’nde 1.Cadde’nin güneyinde yer alan cami, önce yüksek ve silindirik minaresiyle algılanır. Tarihleri kesin olarak bilinmeyen ve “Şeyh” isimleri ile anılan yapıları, Tekke-Zaviye Yapılarının yaygınlaştığı 15. yüzyıla yani Akkoyunlu dönemine tarihlendirebiliriz. Tarihi hakkında kesinbir bilgiye ulaşamadığımız yapı, 16. yüzyıl Osmanlı kayıtlarında mescit olarak geçer. Ancak girişin güneyinde kalan kısmın bir zikir yeri olabileceği ihtimali yapının zaviyeden mescide ve sonra ... Devamını Oku »

Hamidiye (Şeyh Zebuni) Camii

Mardin Savur Kapısı’na giden yolun sağında bulunan Hamidiye camisinin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. Mimari yapısı gözönüne alındığında XIV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Bazı kaynaklarda caminin Şeyh Zebuni tarafından 1347 yılında yaptırıldığı yazılıdır. Cami enine dikdörtgen planlı olup, doğu yönünde bir iç avlu, batı yönünde de üzeri kubbe ve tonozlu mekânlar bulunmaktadır. Bu şekilde farklı birimlerden meydana gelmiş oluşu caminin aynı zamanda ... Devamını Oku »