AnasayfaMardin Gezilecek YerlerMardin Harabeleri
Mardin Harabeleri

Mardin Harabeleri

Dara Harabeleri
İhtişamlı döneminde kültür beşiği olan, tiyatro başta olmak üzere bir çok etkinliğin merkezi olan bu ha-rabelerdeki sarnıçlar, su yolları günümüzde hayretle izlenmektedir.

Gırnavaz Harabeleri
Nusaybin’in 4 km. kuzeyinde, Habur Nehri kollarından biri olan Çağçağ Deresinin doğusunda, takriben 300m. Çapında ve 24 m. yüksekliğinde höyük karakterinde bir yerleşim yeridir.Arkeolojik bir merkez olarak ilk kez 1918 yılında bilim dünyasına tanıtılan Girnavaz daha sonraki yıllarda çeşitli araştırmalara konu teşkil etmiştir. 1991 yılına kadar yürütülen çalışmalarda Girnavaz’ın MÖ. 4000’den MÖ.7.yüzyıla kadar sürekli olarak iskân edildiği anlaşılmıştır.

Höyük üzerinde ayrıca İslami dönemlere zarlık bulunmaktadır.Kazılar sonucu bulunan mezarlarda şahsi eşya olarak metal silahlar, metal süs eşyaları, vazolar, kandiller, mühürler vs bulunmuştur.Aynı mezarlar içinde ayrıca kült, tablet gibi paha biçilmez kalıntılara da rastlanmıştır.

Çivi yazılı belgelerden bir tanesi tarihi coğrafya açısından büyük önem taşır. Bu belgede Gimavaz Nabula eski adıyla ifade edilmektedir. Yerleşimin ulaşılabilen kültür tabakasını M.Ö.4000 sonlarına tarihlenen genç Uruk devri oluşturmaktadır. Bu kültür tabakasının üzerinde yer alan MÖ.3000 ortalarında yerleştirildiği sanılan Er Hanedanlar devri mimari tabakaları daha çok ölü gömme adetleri açısından araştırılmış ve değerlendirilmiştir.

Er Hanedanlar devrinden sonra Girnavaz, M.Ö.2000 başlarına tarihlenen Eski Asur. MÖ.2000 ortalarına tarihlenen Hurri-Mittani ve M.Ö.2000 sonlarına tarihlenen Orta Asur devirlerlerinde de yoğun bir şekilde iskân görmüştür.

Merdis-Marin Harabeleri
Nusaybin ilçesinin 15 km. kuzey doğusundadır. Harabelerde Roma dönemine ait Kiliseler, sarnıçlar ve üzüm mağaraları mevcuttur.

Fıtvar Harabeleri
Derik’e 13 km. uzaklıkta Roma dönemi kültür mirasını önemli kalıntılarını ihtiva eden, antik bir harabedir.

Akbağ Harabeleri
Şehir merkezinden 13 km. uzaklıkta Akbağ Köyündedir.

Hofi ve Zorava Harabeleri
Büyük bir ilim ve ticaret merkezi olan harabe Derik İlçesine 18 km. uzaklıktadır. Roma dönemine ait çok sayıda ev eşyası kalıntılarıyla antik, yaşanmış bir medeniyetin günümüze bıraktığı bir harabedir.

Beşikkaya Harabeleri
Yaşanmış medeniyetlerin günümüze bıraktığı eserlerin otantik yapıda önemli bir harabedir.

Telbısım Harabeleri
Derik’in 1 km. güneyinde yer alan bu antik kent.Tepebağ Köyünde otantik yapıda beklediği önemli bir harabedir.

Ramanus Harabeleri
Nusaybin’in 40 km. doğusunda olan antik kent Kasribelak Köyünde bir harebedir.

Kefertut Harabeleri
Kızıltepe’ye bağlı Koçlu Köyündedir. Ayrıca Kızıltepe’de. Salah, Harzem. Bellüke, Hafri(Yurderi), Amrud Harabaleri mevcuttur.

HÖYÜKLER
Ortaköy Höyüğü (Mardin Merkez-Ortaköy), Kızıltepe Höyüğü (Mardin-Kızıltepe İlçesi), Kıleybin Höyüğü (Mardin-Kızıltepe ilçesi – Halkalı Köyü), Salah Höyüğü (Mardin-Kızıltepe İlçesi-Salah Köyü). Cirhari Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Cirhari Köyü), Abdulimam Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Abdulimam Köyü), Abbulkatar Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Katarlı köyü), Heşeli Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Dikmen Köyü), Büyük Bagaziye Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Büyük Boğaziye Köyü), Bünyas Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Büyükdere Köyü), Bektaş Höyüğü(Mardin-Kızıltepe- Bektaş Köyü), Gibrel Höyüğü (Mardin-Kızıltepe-Gibrel Köyü), Elet mevki Höyüğü (Mardin-Midyat-Acırlı beldesi), Hapisnas Höyüğü (Mardin-Midyat-Mercimekli Köyü), Gırnavaz Höyüğü (Mardin-Nusaybin-Çağlar Köyü), Harzem Höyüğü,(Mardin – Kızıltepe-Ziyaret Köyü)