AnasayfaMardin Gezilecek YerlerKız Meslek Lisesi
Kız Meslek Lisesi

Kız Meslek Lisesi

16. yüzyılda vakıf kayıtlarında rastlanan ve 13. yüzyılın sonlarında Melik Mahmut Karaaslan Artuklu tarafından yaptırılmış olup, bugün ayakta olmayan Muzafferiye Medresesi arazisi üzerine 1898 senesinde bir Rüştiye Mektebi yapılmıştır. Rüştiye binası sonradan lise, ardından kız öğretmen okulu ve en son ticaret lisesi olarak kullanılmıştır. Bina görkemli taş işçiliğiyle Mardin’in simgelerinden biri haline gelmiş olan anıtsal bir kapının arkasında yer almaktadır.

Okul binaları A blok ve B blok olarak iki ayrı binada oluşmaktadır.

A Blok; Bina Osmanlı döneminin Mardin ‘deki eğitim-öğretim açısından ilk binasıdır ve idadi mektep olarak inşa edilmiştir. İnşaat tarihi bilinmemektedir. Bina kesme taş ve Selçuklu sanatı ile inşa edilmiştir.1923’de ortaokul binası olarak daha sonraki dönemlerde Mardin Lisesi ve Ticaret Lisesi olarak kullanılmıştır.1982 yılında ise Kız Meslek Lisesi’ne devredilmiştir. Lisenin kapısındaki kitabeye göre Hicri 1318 (Miladi 1902) yılında dönemin Diyarbakır Valisi Celal BEK tarafından büyük bir onarım görmüştür. Daha sonraki tarihlerde önemli bir onarım görmemiştir.

B Blok; 1923’de Gazi Paşa İlkokulu olarak kullanılmıştır. Kapısındaki süsleme Selçuklu süsleme sanatının bir örneğidir. İlk kullanıldığı zaman tek katlı olup daha sonra ikinci kat ilave edilmiştir. Bina 1946 yılından beri Kız Enstitüsü, Gazi İlkokulu ve Kız Meslek Lisesi olarak faaliyetine devam etmektedir.1923’den bu yana dış cephesi onarım görmemiştir. Lise ve idare binası olarak kullanılmaktadır.

  • Galeri
  • Harita