Dargeçit

Dargeçit

Dargeçit, ülkemizde eski ve yeni uygarliklarin iç içe yasadigi nadir ilçelerden biridir. Yukari Mezopotamya uygarliginin merkezlerinden olan Dargeçit, kurulus yeri ve mimari özellikleri olarak dünyada esine çok az rastlanan bir yapiya sahiptir.

Hiristiyanlik öncesi ve sonrasi çaglara ait uygarlik eserlerin, Türk Islam kültürü ile kaynasarak günümüze kadar gelmesi,güzel bir sentezin ifadesi olarak görülebilir.
Dargeçit ve havalisine ait elde mevcut tarihi belgelerden en eskileri Asur Krali I.Adad Nirari ve oglu I.Salmanasir zamanlarina rastlar. Bu iki hükümdar devrinden kalma “Kasairi Daglari ” adi ile anilan mintikanin Tur Abidin, yani Mardin-Dargeçit bölgesi oldugu bilinmektedir. Bu havali ile ilgili diger bir cografi deyim “Izala” dir.

Bölgede bulunan çivi yazili tabletlerde ve Bizans, Roma kaynaklarinda Mardin-Dargeçit esiginin güney yamaçlari Izala olarak tabir edilir. Milattan sonra II.yüzyilda Yunan yazarlarindan Arrianus ve Ptolemaevs bahsedilen Masios dagi da Mardin-Dargeçit arasindaki cografi bölgeden bahsetmektedir.Milatan sonra IV.yy tarihçilerinden Antakyali Ammianus Mercellinus eserlerinde Mardin-Dargeçit arasindaki cogrifi bölgeden bahsetmektedir.Bu da Dargeçit tarihinin çok eskilere dayandigini göstermektedir. Dargeçit ilçesinin tarihi, Türklerin Ortaasya’dan göçüp Anadolu’ya gelmeleri ile baslar. Orta Asya’dan göç eden Türklerin bir kismi Mezopotamya dedigimiz Dicle ve Firat nehirleri arasinda kalan yere yerlesmislerdir. Anadolu’ya gelen Türkler “Eti” Türkleridir. Etiler(Hititler) Orta Asya’da iken çobanlik ve tarimla ugrastiklarindan gittikleri yerlerde de bu isle ugrasmak için verimli topraklari ve su boylarinda kendine yurt edinirler. Eti devletini kuran Mitanni’ler bölgeden geçerlerken, hayvanlarina barinak yeri yapmislardir. Daha sonra Orta Asya Türklerinin öncü göçebeleri olan konuk Türkler bölgeyi ele geçirmislerdir. Konuklar asirlar boyunca hakim olmayi basarmislardir.

Milattan önce 500-1000 yillari arasinda bölge bir çok kavimlerin istilasina ugramistir.Makedonyalilar, Persler, Romalilar, bölgeden gelip geçmislerdir. Dargeçit ilçesinin asil meskun Bir sonra 5.yy kadar Hiristiyanligin bölgeye hakim oldugu görülür. Ancak Islamiyet’in yayilisi ile birlikte Arap akinlari baslamis, VII.yy’ da Halit Ibn-i Velid komutasindaki Arap ordulari bu bölgeyi ele geçirmislerdir. Abbasilerin bölgeye hakim olmalariyla imar hareketine baslamis, Harun Resitzamaninda Dargeçit ve köylerinin çogu kurulmustur. Milattan sonra X.yy’da Büyük Selçuklu devletinin yikilisi ile birlikte bölgeye Artuk’lular hakim olur. Melik Sökmen devrinde (II.yy) Artuklu devleti geliserek batida Halep, doguda Musul ve Bitlis, kuzeyde Harput (Elazig), güneyde Darzoru’ya kadar hakim olur. 1401 yilinda Timur’un Mardin’i istila edip Artuklu hükümdari Sultan Isa’yi esir alip Semarkant’ a götürmesinden sonra Artuklu devletinin bölgedeki hakimiyeti sona erer. Timur, Sultan Isa’yi vergi ödemek sartiyla birakmistir

Dargeçit ilçesi 1986 yilina kadar Mardin ilinin Midyat ilçesine bagli bir nahiye iken 1987 yilinda çikarilan 3392 sayili kanunla Midyat ilçesinden ayrilarak ilçe statüsünü kazanmistir..

  • Galeri
  • Harita
  • Gezilecek Yerler
  • Konaklama Yerleri