Abbaralar

Abbaralar

Abbara daha çok orta doğu kültürünün bir yapısal öğesidir. Mardin şehrinde abbaraların hala yaşayan örnekleri mevcuttur. Abbara iki direk arasında kalan boşluk değildir. Geçit anlamına gelir. Dehliz olarak tercüme etmek daha doğru olur.

Abbaralar bazen sivri kemerli, basık kemerli veya yuvarlak kemerli olup, örgü sistemi beşik tonoz, çapraz tonoz olarak karşımıza çıkar. Evlere girişte yapılan sahanlıklar, bazen sokak üstlerinde altta bir geçit bırakarak yapılmış odalar (abbaralar), ortak kullanım alanları ile özel kullanım alanlarının ara kesitlerinde nasıl bir yapılanma içinde olduğunu gösterirler.

Mardin’de irili ufaklı çok sayıda güzel örneği bulunan bu geçitler aynı ailenin farklı parsellerini ve sokakları birbirine bağlar, genellikle ailenin ismiyle anılırlar.